ESPI 11/2012

ESPI 11/2012

Raport RB_ASO

Data sporządzenia: 20-06-2012

Temat: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2012 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Sławomir Jarosz – 5.173.250 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,33% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 10,56% ogólnej liczby głosów;
  2. Bogdan Pukowiec – 5.036.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,95% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 10,28% ogólnej liczby głosów;
  3. Rubicon Partners NFI S.A. – 24.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 66,49% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,98% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
20-06-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót