ESPI 10/2012

ESPI 10/2012

Raport RB-W_ASO

Data sporządzenia: 13-06-2012

Temat: Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje wykaz osób uprawnionych do udziału i głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wyznaczonym na dzień 19 czerwca 2012 r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż na każdą akcję przypada jeden głos na tym Zgromadzeniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – lista nie jest dostępna do wiadomości publicznej.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-06-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót