Raporty ESPI

Raporty ESPI

05-07-2017
20/2017 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B Spółki w ASO Catalyst

05-07-2017
19/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.

14-06-2017
17/2017 Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii B Spółki do ASO Catalyst

13-06-2017
16/2017 Nabycie akcji własnych

10-06-2017
15/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

07-06-2017
14/2017 Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

01-06-2017
13/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r.

30-05-2017
12/2017 Nabycie akcji własnych

24-05-2017
11/2017 Prognozy finansowe na rok 2017

19-04-2017
10/2017 Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej

18-04-2017
9/2017 Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

10-04-2017
8/2017 Przydział obligacji serii B

27-03-2017
7/2017 Nabycie akcji własnych

21-03-2017
6/2017 Nabycie akcji własnych

10-03-2017
5/2017 Nabycie akcji własnych

09-01-2017
4/2017 Nabycie akcji własnych

05-01-2017
3/2017 Nabycie akcji własnych

04-01-2017
2/2017 Nabycie akcji własnych

03-01-2017
1/2017 Nabycie akcji własnych

15-12-2016
18/2016 Nabycie akcji własnych

14-12-2016
17/2016 Nabycie akcji własnych

12-12-2016
16/2016 Nabycie akcji własnych

28-11-2016
15/2016 Nabycie akcji własnych

15-11-2016
14/2016 Nabycie akcji własnych

30-09-2016
13/2016 Nabycie akcji własnych

26-09-2016
12/2016 Nabycie akcji własnych

13-09-2016
11/2016 Nabycie akcji własnych

06-09-2016
10/2016 Nabycie akcji własnych

05-09-2016
9/2016 Nabycie akcji własnych

01-09-2016
8/2016 Wypłata dywidendy

01-09-2016
7/2016 Nabycie akcji własnych

15-07-2016
6/2016 Objęcie udziałów w Cahelio sp. z o.o.

06-07-2016
5/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r.

08-06-2016
3/2016 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

02-06-2016
2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.

01-02-2016
1/2016 Transakcje dokonane przez trzy osoby zobowiązane

09-12-2015
15/2015 Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów

12-11-2015
14/2015 Zwiększenie udziału powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów

18-09-2015
13/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną i podmiot blisko związany

02-07-2015
12/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

02-07-2015
12/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

30-05-2015
10/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2015 r.

12-05-2015
9/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

08-05-2015
8/2015 Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów

29-04-2015
7/2015 Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów

20-03-2015
6/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz osobę blisko związaną

20-03-2015
5/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz osobę blisko związaną

30-01-2015
4/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot blisko związany

30-01-2015
3/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz podmiot blisko związany

30-01-2015
2/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

30-01-2015
1/2015 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

25-11-2014
22/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

22-10-2014
21/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

19-09-2014
20/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

02-07-2014
19/2014 Korekta daty odbycia Walnego Zgromadzenia – lista akcjonariuszy powyżej 5%

02-07-2014
18/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r.

30-05-2014
16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r.

27-03-2014
15/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną i podmiot blisko związany

25-03-2014
14/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

18-03-2014
13/2014 Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu

15-03-2014
12/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 14 marca 2014 r.

20-02-2014
10/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

17-02-2014
9/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 marca 2014 r.

31-01-2014
8/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

24-01-2014
7/2014 Zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

24-01-2014
6/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną i podmiot blisko związany

22-01-2014
5/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

22-01-2014
4/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

17-01-2014
3/2014 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

16-01-2014
2/2014 Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu

16-01-2014
1/2014 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

23-12-2013
27/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

19-12-2013
26/2013 Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

28-11-2013
25/2013 Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu

7-11-2013
24/2013 Zmniejszenie udziału poniżej progu 20% głosów na walnym zgromadzeniu

6-11-2013
23/2013 Zmniejszenie udziału poniżej progu 25% głosów na walnym zgromadzeniu

11-10-2013
22/2013 Zmiana stanu posiadania

9-10-2013
21/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

27-09-2013
20/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

24-09-2013
19/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

13-08-2013
18/2013 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów

28-06-2013
17/2013 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2013 r.

29-05-2013
15/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2013 r.

29-05-2013
14/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

21-05-2013
13/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

21-05-2013
12/2013 Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

21-05-2013
11/2013 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

21-05-2013
10/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

26-04-2013
9/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

26-04-2013
8/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

01-03-2013
7/2013 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ABS Investment S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.

01-02-2013
5/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

31-01-2013
4/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

22-01-2013
3/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

09-01-2013
2/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

09-01-2013
1/2013 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

13-08-2012
18/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

09-08-2012
17/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

03-08-2012
16/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

17-07-2012
15/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

13-07-2012
14/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

02-07-2012
13/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

02-07-2012
12/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

20-06-2012
11/2012 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.

13-06-2012
10/2012 Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

24-05-2012
9/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r

18-05-2012
8/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

22-02-2012
7/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

16-02-2012
6/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

15-02-2012
5/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

30-01-2012
4/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

19-01-2012
3/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

13-01-2012
2/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

10-01-2012
1/2012 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza