EBI 25/2012

EBI 25/2012

10-07-2012

Zawarcie istotnej umowy z AT Group S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, specjalizującą się w doradztwie w dziedzinie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

W ocenie Emitenta zawarta umowa ma charakter umowy istotnej z uwagi na fakt, iż AT Group S.A. jest partnerem strategicznym Spółki, jak również w okresie ostatnich 12 miesięcy Strony zawarły umowę współpracy w ramach “Śląskiego klastra technologii chmurowych”, o czym ABS Investment S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu
powrót