EBI 92/2012

EBI 92/2012

18-12-2012

Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 18 grudnia 2012 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,23 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 122.000 akcji dających prawo do 0,249% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,249% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,24 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót