EBI 9/2012

EBI 9/2012

14-03-2012

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 14 marca 2012 r. spółka zależna wobec Emitenta, tj. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej podpisała list intencyjny z jedynym wspólnikiem Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje – Panem Romanem Gabrysiem. Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie negocjacji mających na celu zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zacieśnienia współpracy między podmiotami i określającej warunki transakcji zakupu 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podpisanie powyższego listu intencyjnego może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta, który jest jedynym akcjonariuszem Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót