EBI 85/2012

EBI 85/2012

03-12-2012

Podpisanie przez spółkę zależną umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu, w dniu 30 listopada 2012 r., przez Spółkę zależną od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. ze Spółką Leśne Runo S.A. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz Spółki Leśne Runo S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, w szczególności będzie współdziałała ze Spółką w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz będzie prowadziła bieżące doradztwo dla Spółki w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w ASO.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy ma istotne znaczenie dla rozwoju Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w nowym segmencie działalności Spółki, tj. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową obu spółek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu
powrót