EBI 75/2012

EBI 75/2012

26-10-2012

Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26 października 2012 r. wznowił realizację skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego w dniu 11 października 2012 r. z uwagi na rozpoczęcie okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu kwartalnego. O kolejnych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informować będzie, jak dotychczas, w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót