EBI 74/2012

EBI 74/2012

26-10-2012

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za III kwartał 2012 roku


Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ABS_121026_raport kwartalny III 2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót