EBI 66/2012

EBI 66/2012

16-10-2012

Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16 października 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, zajmującą się dostawą internetu, telewizji, telefonii i rozwiązań IT. Działa poprzez własne sieci teleinformatyczne na obszarze miasta i gminy Jasło oraz gmin: Brzyska, Frysztak, Kołaczyce, Skołyszyn, Warzyce, Brzostek i Trzcinica. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Usługi świadczone na rzecz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. będą obejmowały m.in. przeprowadzenie badania spółki, celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta w zakresie doradztwa kapitałowego, jak również świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót