EBI 6/2012

EBI 6/2012

22-02-2012

Podpisanie umowy z WZSAM Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką WZSAM Sp. z o.o. z siedzibą w Rychwałdzie, specjalizującą się w profesjonalnych systemach wsparcia działań biznesowych na rynku transportu. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki akcyjnej zawiązanej w wyniku przekształcenia WZSAM Sp. z o.o. do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót