EBI 61/2012

EBI 61/2012

01-10-2012

Wpisanie spółki zależnej na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 1 października 2012 r. Spółka zależna od Emitenta, Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. otrzymała Decyzje nr 108/2012 oraz 109/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy powyższych Decyzji z dniem 1 października 2012 r. Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. wraz z Emitentem wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej, która skupia swoją działalność w sferze doradztwa kapitałowego, w szczególności na rzecz spółek notowanych lub zamierzających zadebiutować na rynku NewConnect, w związku z czym powyższy fakt może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót