EBI 55/2012

EBI 55/2012

24-09-2012

Zawarcie umowy inwestycyjnej – konsorcjalnej – o finansowanie produkcji filmowej

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 24 września 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Ent One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem zawartej umowy jest współfinansowanie przez ABS Investment produkcji filmu fabularnego pod roboczym tytułem “Klątwa Faraona”, przeznaczonego do dystrybucji kinowej w Polsce i poza granicami Polski, który zostanie wytworzony przez Spółkę Ent One Sp. z o.o. jako Producenta, w reżyserii Patryka Vegi. Planowana data premiery to styczeń 2013 r.

Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się do przekazania kwoty 50.000,00 zł. W zamian Spółce przysługiwać będzie zwrot zainwestowanego kapitału, proporcjonalnie do nominalnej wartości inwestycji, a także udział w części nadwyżki finansowej.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi wstęp do wdrożenia nowej linii biznesowej, w postaci inwestycji w produkcje filmowe. W przypadku sukcesu przedmiotowej produkcji, podobne inwestycje ABS Investment będą miały charakter powtarzalny.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót