EBI 5/2012

EBI 5/2012

09-02-2012

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI

ABS_120209_raport_kwartalny_IV_2011

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót