EBI 51/2012

EBI 51/2012

14-09-2012

Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 14 września 2012 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 14 września 2012 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,008% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 4.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 44.500 akcji dających prawo do 0,091% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,091% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót