EBI 45/2012

EBI 45/2012

22-08-2012

Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 21 sierpnia 2012 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,020% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,020% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 32.500 akcji dających prawo do 0,066% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,066% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu
powrót