EBI 43/2012

EBI 43/2012

13-08-2012

Korekta raportów bieżących nr 41/2012 oraz 42/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w wyniku awarii systemu w czasie publikacji raportu bieżącego nr 41/2012, treść raportu została opublikowana dwukrotnie: jako raport bieżący nr 41/2012 oraz 42/2012. Prawidłowo, informacja dotycząca realizacji skupu w dniu 13 sierpnia 2012 r. powinna zostać opublikowana tylko raz, w formie raportu bieżącego nr 42/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót