EBI 4/2012

EBI 4/2012

01-02-2012

Zawarcie porozumienia z AT Group S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło Porozumienie o zawiązaniu współpracy w ramach “Śląskiego Klastra technologii chmurowych”, zawarte przez Emitenta ze Spółką AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

Celem Porozumienia jest wspieranie współpracy partnerskiej podmiotów różnych środowisk w zakresie prowadzenia badań, analiz rynku, edukacji, rozwijania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz technologii chmurowych w obszarze usług dla sektora biznesu oraz instytucji publicznych na terenie Polski, a w szczególności na terenie województwa śląskiego. Koordynatorem Klastra jest AT Group S.A.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podpisanie powyższego Porozumienia stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług, jak również zacieśnienia współpracy z partnerem strategicznym, jakim jest AT Group S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót