EBI 34/2012

EBI 34/2012

30-07-2012

Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 29 czerwca do 27 lipca 2012 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do pkt IV.2 Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, opublikowanego w dniu 26 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 22/2012) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe podsumowanie skupu.

W okresie od 29 czerwca 2012 r., kiedy rozpoczęty został skup akcji własnych, do 27 lipca 2012 r. Zarząd nabył łącznie 12.000 akcji dających prawo do 0,024% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,024% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót