EBI 33/2012

EBI 33/2012

27-07-2012

Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26 lipca 2012 r. wznowił realizację skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego w dniu 12 lipca 2012 r. w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu kwartalnego.

W związku z powyższym, w dniu 26 lipca 2012 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,008% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 4.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 12.000 akcji dających prawo do 0,024% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,024% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót