EBI 32/2012

EBI 32/2012

26-07-2012

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za II kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ABS_120726_raport_kwartalny_II_2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót