EBI 3/2012

EBI 3/2012

20-01-2012

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje o następujących terminach publikacji raportów okresowych w 2012 r.:

  1. za IV kwartał 2011 r. – w dniu 9 lutego 2012 r.,
  2. za I kwartał 2012 r. – w dniu 26 kwietnia 2012 r.,
  3. za II kwartał 2012 r. – w dniu 26 lipca 2012 r.,
  4. za III kwartał 2012 r. – w dniu 26 października 2012 r.,

Raport roczny Emitenta za rok 2011 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót