EBI 31/2012

EBI 31/2012

24-07-2012

Zawarcie umowy z Cube Pet S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Cube Pet S.A. z siedzibą w Mogilanach. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki Cube Pet S.A. do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Usługi świadczone na rzecz Cube Pet S.A. będą obejmowały m.in. przygotowanie biznesplanu celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót