EBI 22/2012

EBI 22/2012

26-06-2012

Regulamin nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2012 roku dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin nabywania akcji własnych przez spółkę ABS Investment S.A., zatwierdzony uchwałą Zarządu ABS Investment S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIK:

ABS_120625_regulamin_skupu_akcji 

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót