EBI 2/2012

EBI 2/2012

19-01-2012

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie odstąpienia od konsolidacji

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie odstąpienia od konsolidowania sprawozdania finansowego Emitenta ze sprawozdaniem finansowym spółki zależnej Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót