EBI 20/2012

EBI 20/2012


20-06-2012

Treść uchwał podjętych na ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 r., w obecności notariusza Jarosława Stejskala z Kancelarii Notarialnej Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala, Tomasza Janika S.C. z Bielska-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Treść załączników do uchwał podjętych przez Zgromadzenie została opublikowana w raportach bieżących Emitenta nr 14/2012 oraz 18/2012.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI:
ABS_120619_walne – podjete_uchwaly

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót