EBI 16/2012

EBI 16/2012

16-05-2012

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 15.05.2012 roku została zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju umowa o kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą w kwocie 700.000,00 zł. Celem kredytu jest zakup nieruchomości przemysłowej wraz z wyposażeniem. Ostateczny termin spłaty kredytu został określony na dzień 14.05.2019 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót