EBI 15/2012

EBI 15/2012

26-04-2012

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI

ABS_120426_raport_kwartalny_I_2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót