EBI 14/2012

EBI 14/2012

19-04-2012

Raport roczny ABS Investment S.A. za rok 2011

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI

ABS_120419_raport_roczny

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót