Raporty EBI 2012

Raporty EBI 2012

29-12-2012
93/2012 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

18-12-2012
92/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

18-12-2012
91/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

09-12-2012
90/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 3 grudnia do 7 grudnia 2012 r.

08-12-2012
89/2012 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

07-12-2012
88/2012 Zawarcie umowy o współpracy z ECA Auxilium S.A.

06-12-2012
87/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

05-12-2012
86/2012 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

03-12-2012
85/2012 Podpisanie przez spółkę zależną umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

21-11-2012
84/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych spółki zależnej na rynku NewConnect

19-11-2012
83/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 12 listopada do 16 listopada 2012 r.

16-11-2012
82/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

15-11-2012
81/2012 Złożenie przez spółkę zależną wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect

15-11-2012
80/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego \”TELGAM\” S.A.

14-11-2012
79/2012 Korekta raportu bieżącego nr 78/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

14-11-2012
78/2012 Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki zależnej do obrotu na rynku NewConnect

05-11-2012
77/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 29 października do 2 listopada 2012 r.

30-10-2012
76/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

26-10-2012
75/2012 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego.

26-10-2012
74/2012 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za III kwartał 2012 roku

25-10-2012
73/2012 Rejestracja spółki zależnej jako jedynego udziałowca Korporacji \”CAPITAL\” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

24-10-2012
72/2012 Podpisanie przez spółkę zależną umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

24-10-2012
71/2012 Podpisanie przez spółkę zależną umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

23-10-2012
70/2012 Odmowa rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

23-10-2012
69/2012 Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

23-10-2012
68/2012 Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

18-10-2012
67/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji Best4youKids S.A.

16-10-2012
66/2012 Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A.

15-10-2012
65/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 8 października do 12 października 2012 r.

11-10-2012
64/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

11-10-2012
63/2012 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

11-10-2012
62/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

01-10-2012
61/2012 Wpisanie spółki zależnej na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst

01-10-2012
60/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 24 września do 28 września 2012 r.

28-09-2012
59/2012 Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

28-09-2012
58/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

28-09-2012
57/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

27-09-2012
56/2012 Zawarcie umowy z Żywieckimi Kopalniami Kruszyw Sp. z o.o.

24-09-2012
55/2012 Zawarcie umowy inwestycyjnej – konsorcjalnej – o finansowanie produkcji filmowej

24-09-2012
54/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 10 września do 21 września 2012 r.

19-09-2012
53/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

17-09-2012
52/2012 Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

14-09-2012
51/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

10-09-2012
50/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 3 września do 7 września 2012 r.

07-09-2012
49/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

03-09-2012
48/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r.

29-08-2012
47/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

27-08-2012
46/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 20 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r.

22-08-2012
45/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

20-08-2012
44/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 13 sierpnia do 17 sierpnia 2012 r.

13-08-2012
43/2012 Korekta raportów bieżących nr 41/2012 oraz 42/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

13-08-2012
42/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

13-08-2012
41/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

10-08-2012
40/2012 Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja \”CAPITAL\” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje przez spółkę zależną

10-08-2012
39/2012 Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B spółki zależnej

09-08-2012
38/2012 Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

06-08-2012
37/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 30 lipca do 3 sierpnia 2012 r.

06-08-2012
36/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

31-07-2012
35/2012 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

30-07-2012
34/2012 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 29 czerwca do 27 lipca 2012 r.

27-07-2012
33/2012 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego

26-07-2012
32/2012 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za II kwartał 2012 rokuawarcie umowy z Cube Pet S.A.

24-07-2012
31/2012 Zawarcie umowy z Cube Pet S.A.

23-07-2012
30/2012 Rozliczenie transakcji nabycia akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

20-07-2012
29/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji AT Group S.A. przez spółkę zależną

20-07-2012
28/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji AT Group S.A.

17-07-2012
27/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji WZSAM S.A.

12-07-2012
26/2012 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

10-07-2012
25/2012 Zawarcie istotnej umowy z AT Group S.A.

02-07-2012
24/2012 Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

29-06-2012
23/2012 Rozpoczęcie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A.

26-06-2012
22/2012 Regulamin nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A.

20-06-2012
21/2012 Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu ABS Investment S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

20-06-2012
20/2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.

06-06-2012
19/2012 Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii D Spółki ABS Investment S.A.

24-05-2012
18/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r.

17-05-2012
17/2012 Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości

16-05-2012
16/2012 Zawarcie umowy kredytowej

26-04-2012
15/2012 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2012 roku

19-04-2012
14/2012 Raport roczny ABS Investment S.A. za rok 2011

16-03-2012
13/2012 Zmiana statutu w związku z podjęciem przez Zarząd ABS Investment S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

16-03-2012
12/2012 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D

15-03-2012
11/2012 Podpisanie umowy z Best4you S.C.

14-03-2012
10/2012 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

14-03-2012
9/2012 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną

01-03-2012
8/2012 Podpisanie umowy z Moto Holding S.A.

27-02-2012
7/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji Agrotour S.A.

22-02-2012
6/2012 Podpisanie umowy z WZSAM Sp. z o.o.

09-02-2012
5/2012 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za IV kwartał 2011 roku

01-02-2012
4/2012 Zawarcie porozumienia z AT Group S.A.

20-01-2012
3/2012 Terminy publikacji raportów okresowych

19-01-2012
2/2012 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie odstąpienia od konsolidacji

17-01-2012
1/2012 Podpisanie istotnej umowy z Robinson Europe S.A.

 

RAPORTY 2011