EBI 47/2013

EBI 47/2013

29-05-2013

Zawarcie umowy o współpracy z LEASING-EXPERTS S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2013 r. Spółka zawarła umowę o współpracy ze Spółką LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu – brokerem współpracującym z najlepszymi firmami leasingowymi w Polsce.

Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i promocji usług. Emitent będzie polecał swoim klientom korzystanie z usług świadczonych przez LEASING-EXPERTS S.A., w szczególności polegających na doborze właściwych ofert leasingowych w zakresie finansowania ruchomości oraz nieruchomości.

Z kolei LEASING-EXPERTS S.A. będzie polecała swoim klientom korzystanie z usług z zakresu doradztwa finansowego, dotacji unijnych, inwestycji kapitałowych świadczonych przez ABS Investment S.A. wraz z jej podmiotami powiązanymi. Umowa nie ma charakteru wyłączności.

Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż ABS Investment S.A. planuje zacieśnić współpracę ze spółką LEASING-EXPERTS S.A., a umowa stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta oraz świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu