EBI 35/2013

EBI 35/2013

09-05-2013

Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu kwartalnego, Emitent zawiesza od dnia 24 kwietnia 2013 r. skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu kwartalnego, tj. do dnia 8 maja 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu