EBI 33/2013

EBI 33/2013

08-05-2013

Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Załączniki:

ABS-RAPORT-OKRESOWY-IKW2013

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu