EBI 32/2013

EBI 32/2013

24-04-2013

Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu kwartalnego, Emitent zawiesza od dnia 24 kwietnia 2013 r. skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu kwartalnego, tj. do dnia 8 maja 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu