EBI 27/2013

EBI 27/2013

18-04-2013

Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. wznowił realizację skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego w dniu 16 lutego 2013 r. z uwagi na rozpoczęcie okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu rocznego. O kolejnych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informować będzie, jak dotychczas, w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu