EBI 25/2013

EBI 25/2013

17-04-2013

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (“Emitent”, “Spółka”) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu