EBI 20/2013

EBI 20/2013

16-02-2013

Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu rocznego, Emitent zawiesza od dnia 16 lutego 2013 r. skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu rocznego, tj. do dnia 17 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu