EBI 15/2013

EBI 15/2013

07-02-2013

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ABS-RAPORT-OKRESOWY-IVKW2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót