EBI 08/2013

EBI 08/2013

15-01-2013

Całkowita spłata kredytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowej, całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą, udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej z dnia 15 maja 2012 roku. Kwota przedterminowej spłaty kredytu wyniosła łącznie 695.969,58 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót