EBI 05/2013

EBI 05/2013

11-01-2013

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (“Emitent”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2013 r.:

1.    za IV kwartał 2012 r. – w dniu 7 lutego 2013 r.,
2.    za I kwartał 2013 r. – w dniu 8 maja 2013 r.,
3.    za II kwartał 2013 r. – w dniu 8 sierpnia 2013 r.,
4.    za III kwartał 2013 r. – w dniu 7 listopada 2013 r.

Raport roczny Emitenta za rok 2012 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót