Raporty EBI-old

Raporty EBI-old

29-06-2017
21/2017 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 19/2017

28-06-2017
20/2017 Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

28-06-2017
19/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.

22-06-2017
18/2017 Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

10-06-2017
17/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

07-06-2017
16/2017 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uchwał do punktu porządku obrad

06-06-2017
15/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

01-06-2017
14/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r.

25-05-2017
13/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst

24-05-2017
12/2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

18-05-2017
11/2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016

11-05-2017
10/2017 Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

24-04-2017
9/2017 Wypłata odsetek od obligacji serii A

19-04-2017
8/2017 Podsumowanie subskrypcji obligacji serii B

18-04-2017
7/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10-04-2017
6/2017 Przydział obligacji serii B

31-03-2017
5/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

09-03-2017
4/2017 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B

10-02-2017
3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

24-01-2017
2/2017 Wypłata odsetek od obligacji serii A

03-01-2017
1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

21-12-2016
55/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

08-11-2016
54/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

07-09-2016
53/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

01-09-2016
52/2016 Wypłata dywidendy

17-08-2016
51/2016 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 45/2016 – Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

10-08-2016
50/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

07-07-2016
49/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

01-07-2016
48/2016 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 47/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

30-06-2016
47/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

30-06-2016
46/2016 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

30-06-2016
45/2016 Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

29-06-2016
44/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r.

29-06-2016
43/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

23-06-2016
42/2016 Nabycie akcji własnych

22-06-2016
41/2016 Nabycie akcji własnych

21-06-2016
40/2016 Nabycie akcji własnych

15-06-2016
39/2016 Nabycie akcji własnych

13-06-2016
38/2016 Nabycie akcji własnych

10-06-2016
37/2016 Nabycie akcji własnych

08-06-2016
36/2016 Nabycie akcji własnych

07-06-2016
35/2016 Nabycie akcji własnych

07-06-2016
34/2016 Nabycie akcji własnych

02-06-2016
33/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.

02-06-2016
32/2016 Nabycie akcji własnych

31-05-2016
31/2016 Nabycie akcji własnych

31-05-2016
30/2016 Nabycie akcji własnych

23-05-2016
29/2016 Nabycie akcji własnych

21-05-2016
28/2016 Nabycie akcji własnych

20-05-2016
27/2016 Nabycie akcji własnych

19-05-2016
26/2016 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

19-05-2016
25/2016 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

18-05-2016
24/2016 Raport roczny za rok obrotowy 2015

15-05-2016
23/2016 Zawarcie umowy pożyczki

11-05-2016
22/2016 Prognozy finansowe na rok 2016

10-05-2016
21/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

25-04-2016
20/2016 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

18-03-2016
19/2016 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

18-03-2016
18/2016 Nabycie akcji własnych

14-03-2016
17/2016 Nabycie akcji własnych

11-03-2016
16/2016 Nabycie akcji własnych

10-03-2016
15/2016 Nabycie akcji własnych

04-03-2016
14/2016 Nabycie akcji własnych

03-03-2016
13/2016 Nabycie akcji własnych

26-02-2016
12/2016 Nabycie akcji własnych

25-02-2016
11/2016 Nabycie akcji własnych

23-02-2016
10/2016 Nabycie akcji własnych

18-02-2016
9/2016 Nabycie akcji własnych

17-02-2016
8/2016 Nabycie akcji własnych

11-02-2016
7/2016 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

11-02-2016
6/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

27-01-2016
5/2016 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

26-01-2016
4/2016 Nabycie akcji własnych

26-01-2016
3/2016 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

19-01-2016
2/2016 Nabycie akcji własnych

15-01-2016
1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

15-12-2015
89/2015 Nabycie akcji własnych

12-12-2015
88/2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

12-12-2015
87/2015 Zakończenie nabywania akcji własnych w ramach Transzy nr 1 Skupu B

10-12-2015
86/2015 Nabycie akcji własnych

05-12-2015
85/2015 Nabycie akcji własnych w ramach Skupu B

03-12-2015
84/2015 Nabycie akcji własnych

03-12-2015
83/2015 Nabycie akcji własnych w ramach Skupu B

28-11-2015
82/2015 Nabycie akcji własnych w ramach Skupu B

17-11-2015
81/2015 Zmiana (podwyższenie) prognozy finansowej na rok 2015

10-11-2015
80/2015 Nabycie akcji własnych

09-11-2015
79/2015 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

06-11-2015
78/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

04-11-2015
77/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

29-10-2015
76/2015 Zaakceptowanie przez Spółkę ofert sprzedaży akcji w ramach Skupu B i redukcja o 54,04%

27-10-2015
75/2015 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

26-10-2015
74/2015 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

12-10-2015
73/2015 Ogłoszenie dotyczące chęci odkupu akcji w ramach skupu akcji własnych (Skup B)

09-10-2015
72/2015 Regulamin skupu akcji własnych (Skup B)

29-09-2015
71/2015 Nabycie akcji własnych

18-09-2015
70/2015 Nabycie akcji własnych

16-09-2015
69/2015 Nabycie akcji własnych

15-09-2015
68/2015 Nabycie akcji własnych

11-09-2015
67/2015 Nabycie akcji własnych

02-09-2015
66/2015 Nabycie akcji własnych

01-09-2015
65/2015 Wypłata dywidendy

26-08-2015
64/2015 Nabycie akcji własnych

25-08-2015
63/2015 Nabycie akcji własnych

22-08-2015
62/2015 Nabycie akcji własnych

18-08-2015
60/2015 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

03-08-2015
59/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

01-08-2015
58/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

29-07-2015
57/2015 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

24-07-2015
56/2015 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

21-07-2015
55/2015 Nabycie akcji własnych

18-07-2015
54/2015 Nabycie akcji własnych

17-07-2015
53/2015 Nabycie akcji własnych

16-07-2015
52/2015 Nabycie akcji własnych

15-07-2015
51/2015 Nabycie akcji własnych

14-07-2015
50/2015 Nabycie akcji własnych

10-07-2015
49/2015 Nabycie akcji własnych

09-07-2015
48/2015 Nabycie akcji własnych

06-07-2015
47/2015 Nabycie akcji własnych

03-07-2015
46/2015 Nabycie akcji własnych

02-07-2015
45/2015 Nabycie akcji własnych

01-07-2015
44/2015 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 41/2015 – Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

30-06-2015
43/2015 Nabycie akcji własnych

27-06-2015
42/2015 Nabycie akcji własnych

27-06-2015
41/2015 Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

26-06-2015
40/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ ABS Investment SA w dniu 25 czerwca 2015 r.

25-06-2015
39/2015 Nabycie akcji własnych

23-06-2015
38/2015 Nabycie akcji własnych

19-06-2015
37/2015 Nabycie akcji własnych

17-06-2015
36/2015 Nabycie akcji własnych

11-06-2015
35/2015 Nabycie akcji własnych

30-05-2015
34/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2015 r.

26-05-2015
33/2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

25-05-2015
32/2015 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

22-05-2015
31/2015 Raport roczny za rok obrotowy 2014

17-05-2015
30/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok obrotowy

15-05-2015
29/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

10-05-2015
28/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

07-05-2015
27/2015 Prognozy finansowe na rok 2015

24-04-2015
26/2015 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

26-03-2015
25/2015 Powołanie osoby nadzorującej

20-03-2015
24/2015 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

19-03-2015
23/2015 Nabycie akcji własnych

18-03-2015
22/2015 Nabycie akcji własnych

17-03-2015
21/2015 Nabycie akcji własnych

14-03-2015
20/2015 Nabycie akcji własnych

13-03-2015
19/2015 Nabycie akcji własnych

11-03-2015
18/2015 Nabycie akcji własnych

04-03-2015
17/2015 Nabycie akcji własnych

25-02-2015
16/2015 Nabycie akcji własnych

24-02-2015
15/2015 Nabycie akcji własnych

20-02-2015
14/2015 Nabycie akcji własnych

13-02-2015
13/2015 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

12-02-2015
12/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

28-01-2015
11/2015 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

28-01-2015
10/2015 Nabycie akcji własnych

28-01-2015
9/2015 Nabycie akcji własnych

26-01-2015
8/2015 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

23-01-2015
7/2015 Nabycie akcji własnych

22-01-2015
6/2015 Nabycie akcji własnych

21-01-2015
5/2015 Nabycie akcji własnych

21-01-2015
4/2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

16-01-2015
3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych

13-01-2015
2/2015 Nabycie akcji własnych

12-01-2015
1/2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

30-12-2014
148/2014 Nabycie akcji własnych

09-12-2014
147/2014 Nabycie akcji własnych

06-12-2014
146/2014 Nabycie akcji własnych

04-12-2014
145/2014 Nabycie akcji własnych

02-12-2014
144/2014 Nabycie akcji własnych

01-12-2014
143/2014 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

27-11-2014
142/2014 Nabycie akcji własnych

20-11-2014
141/2014 Nabycie akcji własnych

17-11-2014
140/2014 Nabycie akcji własnych

17-11-2014
139/2014 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

14-11-2014
138/2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

05-11-2014
137/2014 Informacja o podjętych działaniach na NWZ UBOAT-LINE SA

31-10-2014
136/2014 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

30-10-2014
135/2014 Nabycie akcji własnych

28-10-2014
134/2014 Nabycie akcji własnych

28-10-2014
133/2014 Nabycie akcji własnych

25-10-2014
132/2014 Nabycie akcji własnych

24-10-2014
131/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

24-10-2014
130/2014 Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A

22-10-2014
129/2014 Nabycie akcji własnych

21-10-2014
128/2014 Nabycie akcji własnych

18-10-2014
127/2014 Nabycie akcji własnych

10-10-2014
126/2014 Nabycie akcji własnych

10-10-2014
125/2014 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 119/2014 – Żądanie zwołania NWZ w UBOAT-LINE SA

10-10-2014
124/2014 Nabycie akcji własnych

09-10-2014
123/2014 Nabycie akcji własnych

07-10-2014
122/2014 Nabycie akcji własnych

03-10-2014
121/2014 Nabycie akcji własnych

26-09-2014
120/2014 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

26-09-2014
119/2014 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce UBOAT-LINE SA

26-09-2014
118/2014 Nabycie akcji własnych

16-09-2014
117/2014 Nabycie akcji własnych

16-09-2014
116/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst

12-09-2014
115/2014 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst

12-09-2014
114/2014 Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst

10-09-2014
113/2014 Nabycie akcji własnych

10-09-2014
112/2014 Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki OUTDOORZY SA

04-09-2014
111/2014 Uchwała KDPW w sprawie zarejestrowania obligacji serii A

04-09-2014
110/2014 Nabycie akcji własnych

02-09-2014
109/2014 Rozwiązanie umowy ze spółką VENITI SA

02-09-2014
108/2014 Nabycie akcji własnych

02-09-2014
107/2014 Nabycie akcji własnych

29-08-2014
106/2014 Nabycie akcji własnych

29-08-2014
105/2014 Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii A na rynku Catalyst

28-08-2014
104/2014 Nabycie akcji własnych

28-08-2014
103/2014 Nabycie akcji własnych

27-08-2014
102/2014 Nabycie akcji własnych

25-08-2014
101/2014 Nabycie akcji własnych

20-08-2014
100/2014 Nabycie akcji własnych

20-08-2014
99/2014 Nabycie akcji własnych

18-08-2014
98/2014 Nabycie akcji własnych

15-08-2014
97/2014 Nabycie akcji własnych

14-08-2014
96/2014 Nabycie akcji własnych

13-08-2014
95/2014 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

12-08-2014
94/2014 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

07-08-2014
93/2014 Podsumowanie subskrypcji obligacji na okaziciela serii A

05-08-2014
92/2014 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

25-07-2014
91/2014 Przydział obligacji na okaziciela serii A

17-07-2014
90/2014 Nabycie akcji własnych

16-07-2014
89/2014 Nabycie akcji własnych

15-07-2014
88/2014 Nabycie akcji własnych

14-07-2014
87/2014 Nabycie akcji własnych

11-07-2014
86/2014 Nabycie akcji własnych

10-07-2014
85/2014 Nabycie akcji własnych

10-07-2014
84/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 roku

09-07-2014
83/2014 Nabycie akcji własnych

08-07-2014
82/2014 Nabycie akcji własnych

04-07-2014
81/2014 Nabycie akcji własnych

02-07-2014
80/2014 Nabycie akcji własnych

02-07-2014
79/2014 Nabycie akcji własnych

01-07-2014
78/2014 Zawarcie umowy ze Spółką EHN SA

01-07-2014
77/2014 Nabycie akcji własnych

28-06-2014
76/2014 Nabycie akcji własnych

27-06-2014
75/2014 Nabycie akcji własnych

27-06-2014
74/2014 Regulamin skupu akcji własnych (Skup A)

27-06-2014
73/2014 Zawarcie umowy ze Spółką OUTDOORZY SA

26-06-2014
72/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ ABS Investment SA w dniu 25 czerwca 2014 r.

26-06-2014
71/2014 Nabycie akcji własnych

24-06-2014
70/2014 Nabycie akcji własnych

23-06-2014
69/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r.

23-06-2014
68/2014 Nabycie akcji własnych

20-06-2014
67/2014 Nabycie akcji własnych

19-06-2014
66/2014 Nabycie akcji własnych

17-06-2014
65/2014 Zbycie udziałów Spółki Korporacja “Capital” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

17-06-2014
64/2014 Nabycie akcji własnych

17-06-2014
63/2014 Nabycie akcji własnych

13-06-2014
62/2014 Nabycie akcji własnych

11-06-2014
61/2014 Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji na okaziciela serii A

11-06-2014
60/2014 Nabycie akcji własnych

10-06-2014
59/2014 Nabycie akcji własnych

06-06-2014
58/2014 Nabycie akcji własnych

05-06-2014
57/2014 Istotna informacja

04-06-2014
56/2014 Nabycie akcji własnych

03-06-2014
55/2014 Nabycie akcji własnych

03-06-2014
54/2014 Nabycie akcji własnych

30-05-2014
53/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r.

29-05-2014
52/2014 Nabycie akcji własnych

28-05-2014
51/2014 Korekta raportu bieżącego nr 49/2014

28-05-2014
50/2014 Nabycie akcji własnych

27-05-2014
49/2014 Nabycie akcji własnych

26-05-2014
48/2014 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

26-05-2014
47/2014 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013

26-05-2014
46/2014 Raport roczny za rok obrotowy 2013

26-05-2014
45/2014 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

23-05-2014
44/2014 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2013

20-05-2014
43/2014 Zawarcie umowy ze Spółką LEASING-EXPERTS SA

15-05-2014
42/2014 Wznowienie obrotu akcjami Spółki

07-05-2014
41/2014 Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment SA za I kwartał 2014 roku

29-04-2014
40/2014 Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji

25-04-2014
39/2014 Ponowny wniosek kierowany do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

24-04-2014
38/2014 Cesja praw i obowiązków z umowy współpracy

18-04-2014
37/2014 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniach 28 kwietnia do 14 maja 2014 r.

16-04-2014
36/2014 Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z procesem scalenia akcji

16-04-2014
35/2014 Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji

15-04-2014
34/2014 Wniosek kierowany do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

10-04-2014
33/2014 Rejestracja scalenia akcji i zmian w Statucie Spółki

27-03-2014
32/2014 Powołanie Komitetu Inwestycyjnego

27-03-2014
31/2014 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

24-03-2014
30/2014 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

24-03-2014
29/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 17 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r.

20-03-2014
28/2014 Nabycie akcji własnych

17-03-2014
27/2014 Nabycie akcji własnych

17-03-2014
26/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 10 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r.

15-03-2014
25/2014 Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej

15-03-2014
24/2014 Treść uchwał podjętych na NWZ ABS Investment SA w dniu 14 marca 2014 r.

14-03-2014
23/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

12-03-2014
22/2014 Nabycie akcji własnych

03-03-2014
21/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 24 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

27-02-2014
20/2014 Nabycie akcji własnych

24-02-2014
19/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 17 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r.

19-02-2014
18/2014 Nabycie akcji własnych

18-02-2014
17/2014 Nabycie akcji własnych

16-02-2014
16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 marca 2014 r.

10-02-2014
15/2014 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

07-02-2014
14/2014 Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment SA za IV kwartał 2013 roku

24-01-2014
13/2014 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

20-01-2014
12/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 13 stycznia 2014 r. do 17 stycznia 2014 r.

17-01-2014
11/2014 Zbycie akcji własnych

16-01-2014
10/2014 Zawarcie umowy o współpracy z Lauren Peso Polska SA

15-01-2014
9/2014 Nabycie akcji własnych

13-01-2014
8/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 6 stycznia 2014 r. do 10 stycznia 2014 r.

11-01-2014
7/2014 Nabycie akcji własnych

9-01-2014
6/2014 Nabycie akcji własnych

8-01-2014
5/2014 Nabycie akcji własnych

8-01-2014
4/2014 Terminy publikacji raportów okresowych

7-01-2014
3/2014 Nabycie akcji własnych

7-01-2014
2/2014 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 30 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r.

4-01-2014
1/2014 Nabycie akcji własnych
RAPORTY 2013
RAPORTY 2012
RAPORTY 2011