Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

ABS Investment przy współpracy ze spółką zależną – Beskidzkim Biurem Consultingowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej – świadczy usługi o charakterze ekonomiczno – finansowym oraz obsługi consultingowej o charakterze B2B, przede wszystkim w zakresie: pozyskiwania finansowania w formie dotacji budżetowych i unijnych oraz kredytów i pożyczek, wykonywania analiz finansowych i business planów dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego, przeprowadzania wycen majątkowych i finansowych, wykonywania analiz ekonomicznych, opracowań i memorandów, a także badań rynkowych.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna, pod adresem www.bbc-polska.com