Dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

Dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w przedmiocie wyznaczenia dnia referencyjnego na dzień 5 maja 2014 r.

W związku z powyższym Zarząd zwraca się do wszystkich Akcjonariuszy z prośbą o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz o dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.