Debiut na rynku CATALYST

Debiut na rynku CATALYST

W dniu 17 września 2014 r. obligacje spółki ABS Investment SA zadebiutowały na rynku CATALYST. Jesteśmy 190-tym emitentem papierów dłużnych na rynku CATALYST oraz 39-tym debiutem na tym rynku w 2014 roku. Serdecznie dziękujemy Obligatariuszom za zaufanie.