Raporty EBI

Raport Kwartalny nr 17/2021

Zarząd ABS INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.