Całkowita spłata kredytu

Całkowita spłata kredytu

W dniu 14 stycznia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowej, całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą, udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej z dnia 15 maja 2012 roku. Kwota przedterminowej spłaty kredytu wyniosła łącznie 695.969,58 zł.