Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. +48 22 208 99 00
fax. +48 22 208 99 01
e-mail: biuro@rubiconpartners.pl

www.rubiconpartners.pl

Numer KRS: 0000299880
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł

Zarząd:
Grzegorz Golec – Prezes Zarządu