Nabycie dzieł sztuki przez ABS

Nabycie dzieł sztuki przez ABS

W ramach realizacji strategii, w grudniu 2011 roku ABS dokonał zakupu obrazów autorstwa Pana Marka Luzara oraz Pana Jacka Sempolińskiego.