Wznowienie skupu akcji własnych

Wznowienie skupu akcji własnych

W dniu dzisiejszym wznowiliśmy skup akcji własnych po okresie zamkniętym związanym z publikacją raportu rocznego. Zarząd będzie informował o dokonanych skupach wa raportach bieżących EBI.