Pytania i odpowiedzi at ABS INVESTMENT SA
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest docelowa wartość inwestycji w projekty start – up?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż ABS nie inwestuje w typowe projekty start – up. Działania skupiają się głównie na inwestowaniu w Spółki generujące już przychody, którym brakuje kapitału na dalszy rozwój oraz planujące przeprowadzenie procedury wejścia na rynek ASO lub GPW. Maksymalne wejścia kapitałowe w jeden projekt, nie przekraczają 500 tys PLN.

Jakie branże są w zainteresowaniu inwestycyjnym ABS?
Spółka nie posiada ściśle określonych branż, w które inwestuje. Decyzje podejmowane są na podstawie analizy sytuacji klienta oraz perspektyw rozwoju. Głównymi klientami są podmioty współpracujące z ABS już od dłuższego czasu, świadczące w ramach kooperacji usługi doradcze, lub współpracujące między sobą w ramach grupy partnerskiej.

W jaki sposób ABS będzie kontrolować działalność spółek portfelowych?
Docelowo przedstawiciele ABS w celu kontroli i bezpośredniego wpływu na działalność spółek wchodzących w skład portfela, będą zasiadać w organach niniejszych spółek. Doświadczenie osób, przekłada się bezpośrednio na podejmowane przez podmioty decyzje a także minimalizację ryzyka błędów w prowadzeniu działalności.

Czy jest ściśle określony horyzont czasowy inwestycji ABS w spółki portfelowe?
ABS nie ma jednoznacznie ściśle określonego horyzontu czasowego inwestycji ABS w spółki portfelowe, Zakłada się jednak, iż poszczególne działania kapitałowe nie będą przekraczały 3 lat. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku specyficznych sytuacji okres ten może się wydłużyć.

Na czym polega współpraca Spółki w ramach umów partnerskich? Czy oprócz przeprowadzenia procedury wejścia kapitałowego w spółki, oferowane będą inne usługi w ramach umowy między Spółką a ABS?
Poprzez zawarcie umów o partnerstwie strategicznym, ABS oferuje kompleksową obsługę podmiotów wchodzących w skład jego portfela. Oferowane są usługi począwszy od pomocy w wypełnieniu formalności w związku z wejściem na rynek regulowany lub ASO, po bieżącą obsługę z zakresu finansów, prawa, marketingu, promocji, organizacji, a także pozyskiwania funduszy na działalność podmiotów.